Disclaimer
 
Deze site is door mij als particulier en amateur gemaakt met het doel de informatie die ik verzamel bij het transcriberen van allerhande teksten uit vervlogen eeuwen toegankelijk te maken voor een ieder die dat maar mag interesseren. Ik ben geen deskundige op dit gebied noch pretendeer ik dat te zijn. Aan de informatie ontleend aan deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.
Gezien de grote hoeveelheid teksten die ik uitschrijf is het onontkoombaar dat er fouten in zullen staan. Bij tijden loop ik de teksten opnieuw door en zal ik, waar nodig, correcties doorvoeren. Mijn vaardigheden op dit terrein ontwikkelen zich gaande dit proces en het kan dan ook niet anders dan dat ik in de toekomst voor mogelijk andere schrijfwijzen of notaties zal kiezen. Ik hoop dat andere zoekers en geinteresseerden nuttige informatie op deze site zullen vinden, maar let wel: Als de hier gevonden informatie gebruikt wordt voor publicatie of een ander wijze van verspreiding dan is mijn geschreven toestemming vereist.
Aanvullingen en adviezen stel ik zeer op prijs. Uiteindelijk komt dat ook andere lezers ten goede.
 
Paul Borghaerts