Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 volgende »

wat een schitterend stukje werk heb je hier neergezet; ook ondergetekende wil zoiets 'bouwen' maar daar neem ik later nog wel contact over op met jou.
Tevens een prachtig initiatief, want er staat nog eigenlijk te weinig op het Internet wb. paleografie.
Wel heb ik nog een vraag, en dat heeft te maken met de opbouw van de site; met welk programma heb je dit opgezet?

Met vriendelijke groet
Leonard van Kessel
secretaris HCC!genealogie
http://genealogie.hcc.nl

Leonard van Kessel - 22-12-2013 - 21:57

Schitterend initiatief, waar ik net van hoorde via Sneuper Dokkum. Nu even geen tijd om er in te gaan sneupen, maar dat gaat zeker komen!

Richard Keijzer - 07-12-2013 - 14:43

Wat een geweldig mooi werk! Herkent u de volgende tekst?:"Gatze Piers bewoont in 1511 een cleyn huys toe Greate Wyns te Aesterend, dit is plaats no 21 in het Stemcohier groot zo'n 10 p.m. nabij de Sjaarda State. Aangebracht door Haringh Wyns op zijn eigen leen "groot 69,5 p.m." een gedeelte in leen van het klooster Thabor. Door de ligging van dit land zouden we mogelijk hem als zoon mogen zien van Pier Sjoerds Meylema, alias Enninga, alias Ydzama, welkein 1511 de Sjaarda State in gebruik heeft. Hij is dezelfde als Mr. Gaatye Peterszn, die in de tijd van de Grietman Watze Roorda van 1542/1545 keizerlijk notaris en secretaris van Hennaarderadeel is. In die tijd heeft hij een notitie geschreven over de Friese costuums (gebruiken) in Hennaardedeel. Tevens genoemd in een testament van 21 juni 1545 als secretaris van Hennaarderadeel. Overleden voor het jaar 1552, aangezien hij niet meer genoemd word op het Monstercedel van Hennaarderadeel." Gatze Piers wordt geacht de stamvader van o.a. alle Pruiksma fam leden te zijn.

anco pruiksma - 26-05-2013 - 22:18

Proficiat met dit werk, geweldig!!
Met vriendelijke groet,
Jan Haagsma
www.haagsma.org

Jan Haagsma - 09-08-2012 - 20:30

We hadden al schriftelijk contact maar nu ik ook kennis heb gemaakt met jouw site is mijn bewondering voor jou en het werk dat je hebt afgeleverd alleen maar toegenomen.

simon wierstra - 04-08-2012 - 10:19


Bericht schrijven >

« vorige 1 | 2 | 3 | 4 | 5 volgende »