September 2014
H53 uit het archief van Wommels is klaar en komt op de web-site. Elke maand 1 dorp. 


Voorjaar 2014
Op dit moment ben ik ben een veelheid aan leuke onderwerpen bezig.

Qua transcripties werk ik aan 2 boeken tegelijk.
Het proclamatie en recesboek H38 van Hennaerderadeel rond 1560, inmiddels 450 bladzijden gedaan, en omdat het reces gedeelte zo droog is wissel ik dat af met de transcriptie van H53 Hennaerderadeel te Wommels. 
Dit boek betreft de registratie van de kerkelijke goederen van Hennaerderadeel tussen 1580 tot even na 1600. Daarin lees je hoe de gemeenschap voor de armen zorgde en welke goederen er tot de geestelijke goederen behoorden. vol met anekdotes over de soldaten en de reparaties van de uurwerken en klokken in de torens van het deel enz. enz. De oorlog had duidelijk flink huisgehouden. De eerste 650 van ruim 1500! bladzijden zijn alweer gedaan.
16-5- 2014 Dat betreft inmiddels de dorpen Hennaerdt, Itens, Lutkewierum en op één jaargang na Oestereijndt.