GROOT AMSWERT, ANSWERT, ANSKWERT, ANSQUERT, ANSWERDER SAETE, AEMSWERDE SATE, AMSWERDERA SATHE
 
Verzamelde acten uit de nedergerechten:
Amswert
Groot Amswert
 
1579 Verkoop huis en goederen aan de jongste drie kinderen van Jelte Sicke zn. en Romk Hilbrand dr.
1579 Hilbrant Jelte zn. wordt curator over Sicke Jelte zn. tot 1582
1598 Boedelbeschrijving Douue Ritskes zn. en Reijnsck Jelte dr.
1599 Verplichting slatten Sibaere
1600 Oplossing conflict Eesquerder sett
1600 Verdeling van de zaete en de gelden onder de kinderen van Douue Ritskes zn. en Reijnsck Jelte dr.
1603 Afsluiting weesrekening van de jongste erven van Ritske Douue en Reinsck Jelte
1624 Sicke Jelte verkoopt aan Douue hessels en antge meijnarts
1625 Douue Hessels zn. koopt zijn schoonvader Meijnart Bottis zn. uit bij het overlijden van zijn vrouw Ancke Meijnarts dr.
1632 Boedelscheiding Julius van Eijsinga. Tussen Anna van Eijsinga en Aede van Eijsinga
1652 Testament Anna van Eijsinga, vererving halve sathe aan neef Frans, meijer is Oege Johannes.
1661 Boedelscheiding Anna van Eijsinga tussen Frans van Eijsinga en Gemme Laes van Burmania
1686 Dirk Ipes zn. en Rinske Lolckes kopen de halve sate van de erven van Frans van Eijsinga
1689 Ente Hijlckes koopt halve sate van de erven van Foeck Eijsinga
1698 Ente Hijlckes en Antie Pijters kopen de halve sathe van Dirck Ippes en Rinske Lolckes
1723 Het St. Anthonij Gasthuis koopt de halve sathe van Ente Hijlckes
1756 Het St. Anthonij Gasthuis koopt de laatste kwart van Claas Claasen Stinstra
 
 
webtest
amswert