Voorwoord boektranscripties 
 
Getranscribeerde boeken uit het nedergerecht van Hennaerderadeel.
 
 
Proclamatie en reces boek 36
Proclamatie en reces boek 37
Proclamatie en reces boek 38
Weesboek 20
Beheer van de geestelijke goederen  53
 
Uitputtend gebruikt door Kees de Boer voor een verhaal over een tak van de familie Rispens in Easterein.
Gebruikt voor een studie naar Stapert in Wommels.
Gebruikt door vele genealogen
In gebruik voor aanstaande publicatie's
Integraal gebruikt voor een studie naar patroniemen en toponiemen
enz enz.  
 

De boeken zijn op dit moment in revisie. 
Wegens de bij herhaling incorrecte of zelfs volledig ontbrekende bronvermelding zullen deze boeken in de toekomst niet langer vrij in te zien zijn.
Ik beraad me nog op hoe het verder moet.
Neem contact op bij belangstelling voor het materiaal.